ЦЕНИ


Еднократно посещение в ReflexGym

Месечна карта
(еднократно се заплаща пластика в размер на 3 лв)

Mъже
Жени

Сауна за час
на човек
за двама души

Солариум
За една минута без месечен абонамент
За една минута с месечен абонамент
5лв.
35лв.
25лв.


6лв.
10лв.


0,90 лв.
0,60 лв.